menu Home chevron_right

Όροι Χρήσης & Συμμετοχής Στους Διαγωνισμούς


Σκοπός

1. Η εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4» (ή «Εταιρία») διοργανώνει διαγωνισμούς κατά την διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών αλλά και στα κοινωνικά μέσα του σταθμού. Οι Διαγωνισμοί διεξάγονται από την « ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4» με σκοπό την ανάδειξη ενός τυχερού ανά εκπομπή που θα κληρωθεί ανάμεσα από τους συμμετέχοντες ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα ισχύος του Διαγωνισμού.

Συμμετοχή

2. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

3. Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του αποστολής μηνύματος sms. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ο ακροατής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του.

4. Όταν η συμμετοχή του χρήστη γίνεται από τα Social Media του σταθμού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αυτή αναγράφεται στην εκάστοτε δημοσίευση. 

5. Από τους διαγωνισμούς εξαιρείται το προσωπικό της ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4 και των θυγατρικών τους, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι τρίτου βαθμού.

6. Οι Διαγωνισμοί ξεκινούν από την ώρα έναρξης της εκάστοτε εκπομπής ή δημοσίευσης και λήγει με την ολοκλήρωση της.

7. Είναι δυνατή και ισχυρή η πολλαπλή συμμετοχή ενός προσώπου στους Διαγωνισμούς. Κάθε συμμετοχή στους Διαγωνισμούς επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση ηλεκτρονικού μηνύματος στο συμμετέχοντα που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συμμετοχής του. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής. Στο κεντρικό λογισμικό σύστημα θα τηρείται αρχείο που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε συμμετοχής.

7. Το μήνυμα συμμετοχής δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να έχει πάντα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την παραλαβή του δώρου.

Βραβεία / Δώρα

8. Κάθε συμμετέχων του οποίου η συμμετοχή επιβεβαιώθηκε με το ηλεκτρονικό μήνυμα του όρου 6 παραπάνω, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις των δώρων που ανακοινώνονται από τις εκάστοτε ραδιοφωνικές εκπομπές.

9. Τα δώρα δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθούν με χρηματικό αντίτιμο. Η Εταιρία διατηρεί πάντως το δικαίωμα να παραδώσει δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

10. Τα συμπληρωματικά έξοδα δώρων όπως φόροι αεροδρομίων, πινακίδες και τέλη κυκλοφορίας θα επιβαρύνουν τον νικητή του εκάστοτε διαγωνισμού.

11. Η παράδοση των δώρων θα γίνετε σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τον νικητή εντός ωραρίου της γραμματείας του ραδιοφωνικού σταθμού.

12. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινώνονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στο τέλος της εκπομπής τους. Ο ενδιαφερόμενος θα ειδοποιηθεί επίσης μέσω μηνύματος sms και τηλεφωνικής κλήσης.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Υποβάλλοντας συμμετοχή, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι τα αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4 απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της έναντι του συμμετέχοντος.

Διάφορα

Οι όροι των Διαγωνισμών δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από τον ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (ενότητα όροι διαγωνισμών).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή και προσχώρηση στο σύνολο των όρων του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση που η ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού διαταραχθεί από οποιονδήποτε παράγοντα (π.χ. τεχνικό πρόβλημα, ιός, απάτη) ο ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4 διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αναστείλει, ακυρώσει ή συνεχίσει το διαγωνισμό.


Α. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4 δεν κρατάει γενικά κανένα αρχείο των διαγωνιζόμενων. Ούτε ψηφιακό αλλά ούτε και χειρόγραφο. Το μόνο αρχείο που κρατάει είναι τα στοιχεία του εκάστοτε νικητή και αυτό μόνο για τους λόγους τις δωροθεσίας καθώς και τις ανακοίνωσης αυτού στο κοινό (μέσω ραδιοφώνου ή και μέσω Social Media). Άπαξ και ο νικητής λάβει το δώρο του, ο ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4 σβήνει εντελώς ότι στοιχείο είχε για αυτόν μόνιμα μέσα σε 7 ημέρες.

Β. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συμμετοχή στο παιχνίδι σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Διεξαγωγής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

Κρήτη 22- 02 – 2019
Για τον ΔΡΟΜΟΣ FM 105,4 STUDIO EMAIL    play_arrow skip_previous skip_next volume_down
    playlist_play